morotegneserie

Etter å ha mottatt min første tilbakemelding aner jeg et sug etter lystige striper (og ikke bare tunge og filosofiske/historiske grublerier). Herved legger jeg derfor xkcd til min liste over anbefalt jule-lektyre.

Send kommentar

Dato: [2016-12-13 ti.]

Forfatter: Thomas Nordli

Created: 2017-03-11 lø. 13:47

Emacs 24.4.1 (Org mode 8.2.10)

Validate